Gugoo - Đừng bao giờ dừng lại khi ta còn có thể. Video nói về sự nỗ lực không mệt mỏi của thủ lĩnh. Một tấm gương để tập thể học theo. Đây cũng là cách đội trưởng lấy lại tinh thần cho đồng đội

[Gugoo đã đăng - 554 theo dõi]

Video nói về sự nỗ lực không mệt mỏi của thủ lĩnh. Một tấm gương để tập thể học theo. Đây cũng là cách đội trưởng lấy lại tinh thần cho đồng đội