Các Đối Tượng Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

Các Đối Tượng Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ.

Trên thế giới, khái niệm sở hữu trí tuệ không phải là một khái niệm xa lạ, nhưng ở Việt Nam, khái niệm này còn khá mới mẻ với đại bộ phận nhân dân. Cùng với những bước tiến của xã hội loài n [...]

Vì Sao Phải Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ?

Vì Sao Phải Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ?

Bất cứ khi nào một sản phẩm mới được tung ra thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối thủ cạnh tranh sản xuất ra các sản phẩm giống hoặc tương tự. Chính vì t [...]

Các Loại Sở Hữu Trí Tuệ Quan Trọng.

Các Loại Sở Hữu Trí Tuệ Quan Trọng.

Những hình thức sở hữu trí tuệ chủ yếu là: Bản quyền, Bằng sáng chế, Nhãn hiệu và Bí mật thương mại. Do sở hữu trí tuệ cũng có nhiều đặc tính của sở hữu cá nhân và sở hữu tài sản thực sự. Vì [...]

Luật Sở Hữu Trí Tuệ Với Tài Sản Vô Hình Của Doanh Nghiệp.

Luật Sở Hữu Trí Tuệ Với Tài Sản Vô Hình Của Doanh Nghiệp.

Luật sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ chủ thể sáng tạo bằng cách trao cho họ quyền để kiểm soát việc sử dụng các tài sản trí tuệ đó. Quyền này không tự nhiên phát sinh mà do pháp luật quy định dựa [...]